הרכבת מאוורר PU-25

 

הרכבת בסיס מאוורר עמוד

הרכבת בסיס מאוורר רצפתי

חיבור המנוע לרשת

אבטוח הרשת

חיבור תושבת מתג ההפעלה